Stavíme budoucnost.

Roky a řadou projektů prověřená a stále rostoucí stavební společnost působící na trhu od roku 2008.

O nás

Valcano a.s.

působí na trhu od roku 2008. Roky a řadou projektů prověřená společnost se stala významnou především v rámci realizací železničních staveb. Díky rozsáhlým kapacitám působí po celé ČR.  Naše společnost disponuje vlastní autodopravou a moderní technikou využívané ve stavebnictví. Cílem naší společnosti je realizace zakázek v té nejlepší kvalitě, splnění požadavků klienta a samozřejmě v rámci předem dohodnutých termínů.

14let na trhu
25realizovaných staveb
40strojů kterými disponujeme
60aut k dispozici

Co nabízíme?


Demolice / Recyklace

Provedení kompletních demoličních
a bouracích prací včetně recyklace odpadů


Doprava / Mechanizace

Zajištění nákladní dopravy stavebního materiálu a přepravy těžké mechanizace


Stavební a zemní práce

Provedení široké škály stavebních
a zemních prací


3D modelování

Vypracování 3D modelů na základě
projektové dokumentace


Stabilizace

Zlepšení podloží pojivem za pomocí
zemní frézy


Kácení

Provádíme volné i rizikové kácení stromů
a odstranění křovin

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023289:  

„Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti
VALCANO a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologií určených k recyklaci kolejového lože. Konkrétně se bude jednat o pásové rypadlo vybavené speciální drtící lopatou k drcení recyklovaného kameniva a o kolový nakladač sloužící k manipulaci s drceným materiálem. Tyto technologie bude využity v rámci stavební činnosti společnosti, která se právě stavbám na železnici věnuje a v současné době recyklační technologií nedisponuje. Místem realizace projektu je areál žadatele, konkrétně na pozemku p.č. 288/2 v k.ú. Rokycany.

Projekt řeší problematiku recyklace kameniva z kolejového lože, které by bylo bez recyklace odvezeno jako odpadní materiál. Příčinnou problému je chybějící technologie vhodná k provádění mobilní recyklace přímo v rámci staveb na železnici.

Díky realizaci projektu dojde ke znovuvyužití podrceného kameniva v rámci kolejového lože a tak také ke snížení tvorby odpadu a snížení spotřeby nového materiálu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022. 


Máte zájem o naše služby?


Pošlete nám nezávaznou poptávku či dotaz


Kontaktní formulář

This will close in 0 seconds